Kalba ekspertai

Daugiabučių priežiūra: kas yra pačių gyventojų, o kas administratorių rankose?

Net ir naujausi daugiabučiai nėra atsparūs laiko poveikiui, o norint, kad jų eksploatacija būtų saugi ir taupi, namais būtina tinkamai rūpintis nuolatos. Visgi daugiabučių gyventojai dar dažnai abejingai žiūri į bet kokius jų name planuojamus ar siūlomus remonto darbus, nors neretai įvairūs būtinieji remontai apsaugo nuo didelių nuostolių ateityje.

„Mano BŪSTO“ direktorius Mindaugas Genys mano, kad tai iš dalies lemia per menkas pačių gyventojų domėjimasis savo namo reikalais. Atsižvelgiant į tai, įmonė keičia nusistovėjusias rinkos taisykles ir namus stengiasi prižiūri bendradarbiaudamas išvien su gyventojais.

Veiklą grindžia skaidrumu ir atskaitomybe

Kaip pasakoja „Mano BŪSTO“ vadovas, visi darbai, kurių neatlikus gali būti padaryta žala gyventojų turtui ar kilti pavojus sveikatai, yra laikomi būtinaisiais. Tokių darbų poreikį nustato ir jų atlikimą reglamentuoja Vyriausybės patvirtinti daugiabučių namų administravimo nuostatai, o organizuoja namą administruojanti įmonė. Būtent tokiems darbams daugiabučių gyventojai pagal įstatymą privalomai kaupia lėšas. Tiesa, jų panaudojimas, anot M. Genio, gyventojams paprastai ir kelia daugiausiai klausimų.

„Reikia pripažinti, kad šie klausimai dažnai kyla išties pagrįstai. Lietuvos daugiabučių administravimo rinkoje dar yra paplitusi praktika, kai būtinuosius darbus savo jėgomis atlieka administruojančios įmonės. Dėl to kyla interesų konfliktas, o gyventojams – abejonės dėl darbų būtinybės ar kainos pagrįstumo“, – sako M. Genys.

Jo teigimu, siekdama keisti nusistovėjusias praktikas ir į daugiabučių administravimo rinką įnešti daugiau skaidrumo, „Mano BŪSTAS“ visas rangovų paslaugas jau kurį laiką perka tik rinkos sąlygomis. Smulkesnių darbų rangovams surasti ir pasamdyti bendrovės iniciatyva netgi buvo sukurta atvira platforma „PortalPRO“, prie kurios gali prisijungti įvairių sričių licencijuoti meistrai. Tai leidžia užtikrinti konkurencingą darbų kainą ir mažesnes gyventojų išlaidas.

„Nepasitikėjimas daugiabučių administratoriais dėl jų taikomų neskaidrių praktikų ir atskaitomybės stokos yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl gyventojai neretai priešinasi būtinųjų darbų atlikimui. Gyventojai mano, kad taip administratoriai paprasčiausiai bando pasipelnyti. Dėl to mes savo veikloje siekiame užtikrinti maksimalų skaidrumą. Darbus užsakome tik iš rinkos, visuomet gyventojams patogiu būdu teikiame ataskaitas, jų kainas. „eBŪSTO“ savitarnos portale gyventojai taip pat visuomet gali pasitikrinti namo sukauptų lėšų likutį, atliktų darbų istoriją“, – pažymi M. Genys.

Namo priežiūra rūpinasi patyrę specialistai

Patiems gyventojams tinkamai įvertinti daugiabučio ir atskirų jo inžinerinių sistemų būklę, o kartu ir darbų poreikį, gali būti sudėtinga. Pasak M. Genio, visiškai suprantama, jog net ir būstų šeimininkai nelipa ant stogo apžiūrėti galimų jo pažeidimų, netikrina vamzdynų ar elektros instaliacijos patikimumo. Problemos paprastai pastebimos tik tuomet, kai jos tampa akivaizdžios ir ima kelti nepatogumų. Tačiau tuomet jų šalinimas jau gali brangiai atsieiti.

Dėl to, anot M. Genio, „Mano BŪSTAS“ taiko tokį daugiabučių aptarnavimo modelį, kuomet namo priežiūra rūpinasi ir dėl darbų poreikio sprendžia patyrę techniniai inžinieriai, o ne bendrųjų kompetencijų vadybininkai. Siekdama didesnio efektyvumo ir geresnės klientų aptarnavimo kokybės, bendrovė vadybos funkciją centralizavo ir iš dalies automatizavo. M. Genio teigimu, tai leidžia greičiau reaguoti į gyventojų užklausas ir tikslingiau paskirstyti techninius resursus, o kartu vykdyti efektyvesnę daugiabučių priežiūrą.

„Mūsų inžinieriai yra savo srities ekspertai ir turi reikiamas kompetencijas tinkamai įvertinti įvairių namo konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklę, anksti pamatyti defektus ir trūkumus bei imtis savalaikių veiksmų, kurie leidžia išvengti problemų ateityje. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką ir ilgalaikėje perspektyvoje mažinti namo eksploatavimo kaštus, apsisaugoti nuo būsto vertės kritimo“, – pažymi M. Genys.

Svarbus ir gyventojų įsitraukimas

Daugiabučiuose neretai kyla ir kitų, būtiniesiems nepriskiriamų, darbų poreikis. Tokie darbai gali pagerinti daugiabučio gyventojų gyvenimo sąlygas, suteikti jiems daugiau patogumo. M. Genio teigimu, dėl tokių darbų atlikimo visuomet sprendžia patys gyventojai.

„Bendrųjų patalpų sienų perdažymas, naujo apšvietimo ar pašto dėžučių įrengimas, laiptinių durų keitimas ar suoliukų prie jų įrengimas ir daugelis panašių darbų yra priskiriami nebūtiniesiems. Dėl jų poreikio balsavimų metu sprendžia patys gyventojai. Mūsų klientai tai visuomet patogiai gali padaryti „eBŪSTO“ savitarnos portale. Jei daugiabučio gyventojai nusprendžia, kad tokie darbai yra reikalingi, organizuojamas jų atlikimas rinkos kainomis pasirenkant išorės tiekėjus. Gyventojams taip pat pateikiamos detalios tokių darbų sąmatos ir ataskaitos“, – pažymi M. Genys.

Tiesa, nepaisant pastangų sudaryti palankias sąlygas gyventojams spręsti dėl namo reikalų, neretai dar pritrūksta aktyvesnio jų įsitraukimo. Mat ne visi namo gyventojai pasidomi, kokie daugiabučio infrastruktūros gerinimo darbai planuojami, kokią naudą jie suteiks. Dėl to neretai net ir geros aktyvesnių gyventojų iniciatyvos yra nuslopinamos arba stringa dėl likusios dalies kaimynų pasyvumo. Visgi, pasak M. Genio, situacija šiuo požiūriu jau keičiasi į gera, o daugiabučių gyventojai vis labiau rūpinasi namo reikalais.

„Tai yra labai svarbu, nes siekiant efektyvios daugiabučių priežiūros geriausias rezultatas pasiekiamas, kuomet namą administruojanti įmonė ir gyventojai veikia išvien, o jų santykiai yra pagrįsti skaidrumu ir pasitikėjimu. Tuomet galima efektyviai spręsti kylančias problemas, užtikrinti savalaikę namo priežiūrą ir jo gyventojų gerovę“, – kalba „Mano BŪSTO“ vadovas.