Kalba ekspertai Naudinga žinoti

Gaisrų galima išvengti tvarkingai prižiūrint elektros instaliacijas

Viena pagrindinių gaisrų priežasčių – netvarkinga elektros instaliacija ir elektros įrenginių izoliacija. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, dėl elektros įrenginių ir elektros instaliacijos gedimų 2017 metais kilo 737 gaisrai, per kuriuos žuvo 13 žmonių, 2018 metais dėl tos pačios priežasties jau įvyko 294 gaisrai, per juos žuvo 3 žmonės.

Kaip tvarkingai prižiūrėti elektros instaliacijas ir įrenginius pasakoja įmonės „Mano Būstas“ energetikos specialistas Andžejus Gabrunas.

Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos profilaktika apima visumą priemonių – apsaugą nuo mechaninio ir cheminio poveikio, nuo temperatūros, drėgmės. Bėgant laikui izoliacija ima kietėti, trūkinėti, atsiranda nuotėkio takeliai,  izoliacija pradeda kaisti. Taip pat, galimi ir kiti izoliacijos pažeidimo faktoriai, tokie kaip mechaniniai pažeidimai nuo netinkamo transportavimo ar neteisingo įrengimo objektuose.

Pagrindinės prevencinės priemonės nelaimėms išvengti – nuolatinė elektros ūkio priežiūra ir periodinė elektros įrenginių varžų patikra.

Nors laidų gamintojai, vadovaudamiesi standartais, atlieka jų izoliacijos patikrinimus atsparumui, tačiau prieš pradedant eksploatuoti elektros ūkį būtina atlikti šiuos matavimus:

– apsauginio ir žaibosaugos įžemintuvo varžos matavimas – apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio dalys;

– pereinamų kontaktų varžų matavimas – prisijungus prie įžeminimo įrenginio šynos arba PEN (PE) šynos įvade, zondu patikrinama grandinės varža iki kiekvieno elektros įrenginio ar kito įrenginio, kurio laidus korpusas turi būti įnulintas arba įžemintas.

– izoliacijos varžų matavimas – izoliacijos varža matuojama tarp kiekvieno laido ir žemės bei tarp atskirų laidų;

– fazė–nulis kilpa varžos matavimas – fazinio ir nulinio laidų grandinės varža pakartotinai turi būti matuojama prijungus naujus elektros įrenginius ar pasikeitus elektros schemai. Eksploatuojant fazinio ir nulinio laidų grandines varža matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

Matavimų periodiškumą nustato 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 patvirtintas „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas“ , kuris reglamentuoja, kad:

  • Izoliacijos varžos matavimų periodiškumas – ne rečiau kaip vieną kartą per 6 metus;
  • Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, liftų, kranų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų  – varža matuojama ne rečiau kaip kartą per metus, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip;
  • Nematuoti izoliacijos varžos leidžiama, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip vieną kartą per metus;
  • Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių varža matuojama ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV įtampos elektros įrenginių – kartą per 6 metus;
  • Liftų, skalbyklų, pirčių, kranų kėlimo mechanizmų ir kitų elektros įrenginių eksploatuojamų pavojingose ir labai pavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – kartą per metus. Elektros įrenginių, eksploatuojamų nepavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – kartą per 3 metus.

Varžų matavimo rezultatai turi būti fiksuojami protokoluose, kuriuose, šalia visos informacijos apie apžiūrą ir atliktus bandymus, turi būti nurodyti atitinkami rezultatai, informacija apie bet kokias modifikacijas ir elektros instaliacijos išplėtimus ir bet kokį neatitikimą taisyklėms, nurodant konkrečią instaliacijos dalį, kuriai tai yra taikytina.

Svarbu pažymėti, kad izoliacijos varžų matavimas leidžia užtikrinti saugų elektros įrangos naudojimą bei užtikrina efektyvų visos elektros energijos tiekimo sistemos veikimą.