Naudinga žinoti

Prašymus paramai verta ruošti iš anksto

i59_senamiestis-kitaip-vestuves-2011-07-313
Reikiamus dokumentus paraiškai verta pradėti ruošti iš anksto

Kiekvienais metais Kauno miesto savivaldybė skiria lėšų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus. Šiuos prašymus gali teikti savivaldybės nekilnojamosios kultūros savininkai ar kitokie valdymo teisių turėtojai ar jų įgalioti asmenys. Prašymai finansavimui gauti bus priimami nuo kitų metų pradžios, tačiau juos ruošti gyventojai gali jau dabar.

Savivaldybės nekilnojamoji kultūros vertybė, tai savivaldybės saugomu paskelbtas kultūros paveldo objektas. Paraišką tvarkybos darbams galima teikti jei tokiam objektui reikalingas remontas, iškilusi avarijos grėsmė, reikalingi restauravimo ar konservavimo darbai , apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, šių darbų projektavimas.

Išsamesnės informacijos gyventojai gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyrių.