Naudinga žinoti

Pristatyta nauja pagalbos forma neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms

nuotr. kaunas.lt
Pagrindinis projekto tikslas – teikti integralią pagalbą

Apie šimtas įvairaus amžiaus Kauno gyventojų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, sulauks profesionalios ir visapusiškos pagalbos neišeidami iš namų. Mieste darbą pradeda mobilios komandos, teiksiančios socialinę globą ir slaugą vaikams, darbingo amžiaus žmonėms bei senjorams.

Socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, psichologai ir sveikatos priežiūros specialistai – slaugytojai, jų padėjėjai bei kineziterapeutai. Visi šie aukštos kompetencijos profesionalai kartu su savanoriais ir bendruomenės nariais suformuos 10 mobilių komandų.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose senyviems žmonėms, darbingo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Numatoma, kad tai palies iš viso šimtą kauniečių (apie 60 senjorų ir po 20 darbingo amžiaus gyventojų bei vaikų).

Tuo pačiu bus teikiama konsultacinė pagalba jų šeimų nariams. Tokiais kompleksiniais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kauniečiams, kuriems reikalinga nuolatinė slauga, pilnavertiškai gyventi tiek namuose, tiek ir bendruomenėje.

Kauno miesto gyventojai, pageidaujantys gauti integralios pagalbos paslaugas, ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo turėtų kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių (Nemuno g. 29, 9 kab.). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8-37) 20 70 68.

Interesantai turi pateikti prašymą paslaugoms gauti, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopiją, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopiją, šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą (F 0271a forma), neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos pažymos dėl specialiųjų nuolatines slaugos (SPS-1 forma) poreikių nustatymo kopiją.

Kauno miesto socialinių paslaugų centras ir Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras šį projektą įgyvendina pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų vieną iš prioritetų „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Jo trukmė – 39 mėnesiai (iki 2019 m. gruodžio mėnesio).