Rajono problema

Seniausia Kauno gatvė vis dar nesulaukia remonto

Žiūrėkite po kojomis, kai einate Vilniaus gatve.

Vilniaus gatvė – seniausia ir ilgiausia Kauno senamiesčio gatvė. Čia pasivaikščioti mėgsta ir kauniečiai, ir miesto svečiai. Tačiau, jei eidami nežiūrėsite po kojomis, pasivaikščiojimas gali baigtis liūdnai. Atsikišusios senojo grindinio plytelės jau ilgus metus kelia pavojų, tad pasidomėjome, kada ši problema bus išspręsta.

Kaskart atsiranda žmonių, kurie dėl atsikišusių Vilniaus gatvės grindinio plytelių užkliūna ir skaudžiai susižaloja. Apie tai ne kartą rašyta žiniasklaidoje: vieni įvykiai baigdavosi nedideliu susižalojimu, kiti – kelione į Kauno klinikas. Į skundus buvo atsižvelgta, tačiau problemos sprendimas būdavo trumpalaikis – sutvarkius vieną plytelę, atsikišdavo kita.

2018-ųjų rudenį Kauno savivaldybė ruošėsi šią problemą spręsti iš pagrindų – planuota gatvės rekonstrukcijai skirti 3 milijonus eurų. Žiniasklaidoje skelbta, kad grindinio centrinėje dalyje planuojama įrengti patogesnę, stambesnių plokščių akmens dangą. Lygi danga būtų pritaikyta ir žmonėms su judėjimo negalia. Tačiau šie planai taip ir liko tuščiais pažadais. Tad kreipėmės į Kauno savivaldybę su klausimu, kodėl šis projektas neįgyvendintas.

„Vilniaus gatvės rekonstravimo projektas yra parengtas, tačiau šių metų biudžete lėšų projekto įgyvendinimui neskirta, tad įgyvendinimas nukeltas į kitus metus. Ar bus skirtos lėšos 2020 metais, kol kas nežinia“, – atsakė Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus atstovai.

Archeologai, atlikę grindinio tyrinėjimus, atskleidė, kad iš pradžių Vilniaus gatvės plotis siekė 6–7 m, vėliau ji išplatinta beveik iki dabartinio matmens. Gatvė buvo tvarkoma kai kur užpilant smėlio ar žvyro, šie darbai vyko jau nuo XV amžiaus. Ir tada, ir dabar ši gatvė laikoma gražiausia ir reprezentatyviausia Kauno gatve.