Šiandien rajone

Tyrimai rodo, kad rūšiuojame vis daugiau atliekų

Siekiant įvertinti, kiek Lietuvos gyventojai žino ir supranta apie atliekas ir jų tvarkymą, trečius metus iš eilės buvo vykdyta gyventojų apklausa. Ją LR Aplinkos ministerijos užsakymu trečią kartą atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „RAIT“. Arti pusės gyventojų (42 proc.) rūšiuoja visas atliekas, 40 proc. – dalį (2016 m. atitinkamai 43 proc. ir 38 proc.).

Respondentų paprašius atsakyti į klausimą ar jie rūšiuoja namų ūkyje susidarančias atliekas, du iš penkių (42%) apklaustųjų teigė, kad jie rūšiuoja visas atliekas. Nagrinėjant demografinius rodiklius nustatyta, kad vadovai, įmonės savininkai, miestų gyventojai (20000–150000 gyv.) statistiškai reikšmingai dažniau teigė, rūšiuojantys visas atliekas. 40% apklausos dalyvių statistiškai reikšmingai dažniau teigė, kad jie rūšiuoja tik dalį atliekų, tai asmenys gyvenantys didmiesčiuose (daugiau nei 150 000 gyv.).

Mažiausia dalis respondentų (18%) nerūšiuoja atliekų visai. Statistiškai reikšmingai dažniau nerūšiuoja atliekų vyrai, asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui siekia iki 240 EUR, apklausos dalyviai gyvenantys rajoninėse gyvenvietėse (2000-20000 gyv.), bedarbiai.Nuo 2015 m. rūšiuojančių tik dalį atliekų asmenų skaičius išaugo 8%, o nerūšiuojančių 9% sumažėjo. Rezultatus lyginant su 2016 m.  tyrimo duomenimis – žymių pokyčių neužfiksuota.

Apklausos dalyvių, kurie nerūšiuoja atliekų, pasiteiravus, kodėl jie nerūšiuoja atliekų, buvo įvardintos šios pagrindinės priežastys (pasirinkti buvo galima kelis variantus):
– Patogiau išmesti visas atliekas į vieną buitinių atliekų konteinerį (53%)
– Manau, kad išrūšiuotos atliekos sumaišomos su komunalinėmis atliekomis (45%)
– Atliekų rūšiavimas neduoda jokios naudos (38%)
– Rūšiavimo konteineriai toli nuo namų (31%)
– Man nerūpi atliekų rūšiavimas (12%).

Respondentų paprašius įvardinti teigiamus pokyčius atliekų tvarkymo srityje per pastaruosius 3-5 metus, daugiausiai (85%) teigiamai įvertino atliekų rūšiavimo konteinerių skaičiaus pokytį.

Domintis informacijos šaltiniais, kuriais respondentus pasiekia naudinga informacija, pusė apklausos dalyvių (49%) apie atliekų tvarkymą (rūšiavimą) teigė informaciją sužinantys iš interneto.

Daugelis gyventojų yra patenkinti ir gaunamos informacijos kiekiu. Apklausos dalyvių paprašius pasakyti, ar jiems užtenka informacijos apie namų ūkyje susidarančių atliekų tvarkymą (rūšiavimą), keturi iš penkių apklaustų (75%) teigė, jog informacijos užtenka.

Su visais apklausos rezultatais galite susipažinti čia.